40 lat eksploatacji Elektrowni Wodnej Żarnowiec

  W dniu 28 lutego 1983 r. rozruchem ostatniego z czterech hydrozespołów zakończył się 10-letni cykl budowy największej polskiej elektrowni wodnej. Jubileuszowi temu poświęcone były uroczystości, które odbyły się w dniach 21 września i 9 listopada 

  na terenie EW Żarnowiec oraz na terenie parafii pw. Trójcy Świętej w Wejherowie. Uroczystości w EW Żarnowiec poprowadził wieloletni dyrektor elektrowni, p. Piotr Książek. Wzięło w nich udział około 50 osób – wśród nich zasłużeni pracownicy elektrowni, przedstawiciele istniejących i nieistniejących już firm i instytucji uczestniczących w procesie inwestycyjnym oraz współpracujących z elektrownią w trakcie jej eksploatacji i modernizacji. Obecni byli także przedstawiciele innych podmiotów, z którymi EW Żarnowiec utrzymuje stałe kontakty różnego rodzaju– w tym lokalnej administracji samorządowej, miejscowego nadleśnictwa, Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie, Straży Granicznej i in. Towarzystwo Elektrowni Wodnych reprezentowali przedstawiciele Prezydium Zarządu - kol. Henryka Stachowicz i kol. Janusz Steller.

  Spotkanie w sali konferencyjnej EW Żarnowiec rozpoczęło się od powitania zaproszonych gości oraz wystąpienia wspomnieniowo-programowego dyr. P. Książka. Obejmowało ono tematykę przewidzianą do prezentacji podczas wcześniej planowanej konferencji naukowo-technicznej. W części historyczno-wspomnieniowej mówca przypomniał między innymi sylwetki:

  • mgra inż. Ryszarda Malinowskiego z Energoprojektu Warszawa,
   głównego projektanta elektrowni;
  • mgra inż. Bolesława Sokołowskiego, dyrektora przedsiębiorstwa EW Żarnowiec w Budowie,
   a następnie pierwszego dyrektora elektrowni po jej uruchomieniu;
  • mgra inż. Kazimierza Piontka, kierującego oddziałem przedsiębiorstwa Energopol 6,
   wydzielonym do realizacji budowy w charakterze głównego wykonawcy

  Wśród wybitnych specjalistów zatrudnionych w elektrowni lub z nią związanych wskazał na mgra inż. Tadeusza Kiedrowskiego, wieloletniego dyrektora ds. technicznych, oraz na mgra inż. Stanisława Lewandowskiego, wieloletniego kierownika ruchu EW Żarnowiec, później dyrektora ds. eksploatacji i rozwoju ESP SA, obecnie prezesa honorowego naszego stowarzyszenia. Nie ma wątpliwości, że pamięć o obu wspomnianych osobach pozostaje żywa wśród starszych pracowników EW Żarnowiec. Spotkanie zakończyły gratulacje dla dyrekcji i załogi elektrowni oraz podziękowania kierowane indywidualnie przez dyr. P. Książka do dużej części obecnych gości. Podziękowania te zostały uwiecznione na przekazywanych przy tej okazji pamiątkowych tabliczkach.

  Drugą część uroczystości stanowiła msza dziękczynna odprawiona w dniu 9-go listopada w kolegiacie pw. Trójcy Świętej w Wejherowie. Mszy przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej, ks. dr Wiesław Szlachetka. Bezpośrednio po jej zakończeniu uczestnicy mieli okazję wysłuchać krótkiego recitalu organisty Katedry Oliwskiej, p. Błażeja Musiałczyka, a następnie udali się na posiłek do sąsiadującego z kolegiatą domu parafialnego im. św. Jana Pawła II. Krótka części oficjalna obejmowała gratulacje dla EW Żarnowiec od nieobecnych wcześniej osób i reprezentowanych przez nie podmiotów oraz ponowne podziękowania. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali nowe foldery EW Żarnowiec wydane specjalnie z okazji jubileuszu czterdziestolecia.

  © 2023 TEW. All Rights Reserved.