Obja??nienia i wskaz??wki, kt??re pomogÄ? Ci rozpoczÄ?Ä? z pasjonujÄ?cÄ? przygodÄ? w Internecie: stworzyÄ? w??asnÄ? stronÄ? WWW, ustaliÄ? jej szatÄ? graficznÄ?, strukturÄ? zawarto??ci, dodaÄ? i zilustrowaÄ? artyku??y, stworzyÄ? system nawigacji z menu g????wnym i wspierajÄ?cymi u??ytkownika modu??ami.

    © 2020 TEW. All Rights Reserved.