Zarząd TEW

  Aktualny skład Zarządu TEW i innych władz

  Zarząd TEW
  Zdjęcie z posiedzenia Zarządu TEW w EW Samociążek w dniu 24.11.2017. Od lewej: Jerzy Kujawski, Tadeusz Sobolewski, Janusz Herder, Katarzyna Trojanowska, Michał Krzyszkowski, Jan Wróblewski, Janusz Steller, Stanisław Lewandowski
   
  Zarząd Towarzystwa Elektrowni Wodnych
   
  Prezes Zarządu TEW
  Janusz Steller
   
  Wiceprezesi
  Tomasz Bruzda
  Janusz Herder
  Henryka Stachowicz

  Sekretarz
  Katarzyna Trojanowska
   
  Skarbnik
  Jerzy Kujawski
   
  Członkowie zarządu
  Tomasz Dudkiewicz
  Mariusz Gajda
  Krzysztof Grzelak
  Michał Krzyszkowski
  Tadeusz Sobolewski
  Jan Wróblewski
   
  Prezesi Honorowi
  Stanisław Cicholski
  Stanisław Lewandowski
  © 2020 TEW. All Rights Reserved.