Skip to content

Towarzystwo Elektrowni Wodnych

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color black color cyan color green color red color
Start arrow O nas
O nas
XXV lat Towarzystwa Elektrowni Wodnych PDF Drukuj
24.04.2017.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią listu Prezesów Towarzystwa Elektrowni Wodnych z okazji XXV-lecia naszego stowarzyszenia do jego członków: Wydawnictwo julileuszowe
 
Działalność TEW PDF Drukuj
05.08.2007.
Towarzystwo Elektrowni Wodnych powstało w 1991 roku z inicjatywy 18 członków-założycieli wywodzących się z pracowników naszych największych elektrowni wodnych. Rejestrację TEW otrzymało w 1992 roku. Obecnie liczy 176 członków zwyczajnych w tym 8 członków honorowych i 30 członków wspierających. Głównym celem działania TEW jest ochrona i reprezentacja istniejących elektrowni wodnych energetyki zawodowej oraz aktywne wspieranie rozwoju energetyki wodnej i innych odnawialnych źródeł energii.

Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą, głównie w obszarach związanych z gospodarką wodną i energetyką odnawialną:
- wykonuje analizy, opracowania i ekspertyzy,
- organizuje wystawy, konferencje, seminaria i szkolenia,
- organizuje działalność promocyjną i reklamową (m.in. wydawnictwa promocyjne)

Cele statutowe

1. Podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystania zasobów wodno-energetycznych kraju jak i tworzenie uzupełniających źródeł energii elektrycznej w elektrowniach przepływowych, zbiornikowych i pompowych będących najbardziej korzystnymi z punktu widzenia ochrony środowiska jak też poprawnej ekonomiki Krajowego Systemu Energetycznego.

2. Inicjowanie, propagowanie i wdrażanie postępu technicznego w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych.

3. Propagowanie i inicjowanie działalności mającej na celu wykorzystanie innych odnawialnych źródeł energii dla wytwarzania energii elektrycznej (słońce, wiatr, biogaz itp.).

4. Współdziałanie z władzami państwowymi i gospodarczymi, instytucjami naukowymi i organizacjami społecznymi w zakresie ochrony interesów hydroenergetyki na terenie całego kraju.

5. Wykonywanie analiz ekonomicznych związanych z produkcją i magazynowaniem energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

6. Reprezentowanie Towarzystwa, jego potrzeb i interesów wobec władz państwowych, gospodarczych i innych instytucji prawnych i osób fizycznych.

7. Popularyzacja w społeczeństwie zagadnień technicznych, ekonomicznych i ekologicznych z dziedziny hydroenergetyki i innych odnawialnych źródeł energii.
 

>'; } doGzip(); ?>; ?>