Skip to content

Towarzystwo Elektrowni Wodnych

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color black color cyan color green color red color
Start arrow O nas arrow Statut
Statut
Statut TEW PDF Drukuj
20.09.2019.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1.
1. TOWARZYSTWO ELEKTROWNI WODNYCH zwane dalej ˝Towarzystwem˝ jest stowarzyszeniem w rozumieniu Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ˝Prawo o stowarzyszeniach˝ i posiada pełną osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jest organizacją samorządową skupiającą osoby fizyczne i prawne działające zgodnie z konstytucyjnym, porządkiem prawnym na rzecz rozwijania wykorzystania energetycznych zasobów krajowych cieków wodnych.

§ 2.
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest Włocławek.

§ 3.
Towarzystwo może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych zrzeszeń i organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.

§4.
Towarzystwo ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czytaj całość…
 

>'; } doGzip(); ?>; ?>