Skip to content

Towarzystwo Elektrowni Wodnych

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color black color cyan color green color red color
Start arrow Aktualności
Aktualności
Europejska Baza Danych Energetyki Wodnej już uruchomiona! PDF Drukuj
04.03.2011.
Janusz Steller, Wiceprezes Towarzystwa Elektrowni Wodnych

Po ponad półtorarocznych przygotowaniach doszło do uruchomienia HYDI - europejskiej bazy da-nych o energetyce wodnej. Komunikat prasowy w tej sprawie został wydany w Brukseli w dniu 15 lutego br. przez Europejskie Stowarzyszenie ds. Małej Energetyki Wodnej ESHA (European Small Hydropower Association). Organizacja ta skupia większość krajowych stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju małej energetyki wodnej na terenie Unii Europejskiej. Do ESHA należą również nie-które inne organizacje europejskie, a także firmy, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz osoby prywatne związane z sektorem MEW. Członkami ESHA są między innymi Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN.
HYDI (HYdropower Database Initiative) została opracowana i uruchomiona w ramach projektu Komisji Europejskiej SHP STREAMMAP (Mapa Strumieni MEW). Projekt realizowany jest jako fragment programu "Inteligentna Energia dla Europy" przez konsorcjum 11 partnerów prowadzących analizę stanu energetyki wodnej we wszystkich krajach Unii. Koordynatorem projektu STREAM-MAP jest ESHA. Pozyskiwaniem informacji z terenu Polski, Czech i Słowacji zajmuje się Towarzy-stwo Elektrowni Wodnych.
W zasobach HYDI znajdują się zagregowane dane dotyczące mocy zainstalowanej i produkcji ener-gii elektrycznej, liczby, przewidywanej mocy zainstalowanej i produkcji elektrowni wodnych znaj-dujących się w budowie lub dopiero planowanych, a także potencjału hydroenergetycznego poszczególnych państw członkowskich Unii. W dziale "Market" znaleźć można informacje o liczbie firm i instytucji działających na rzecz energetyki wodnej, a także zatrudnieniu w różnych rodzajach działalności na rzecz sektora. Podano również uśrednione wskaźniki ekonomiczne projektów hydroenergetycznych uruchamianych po roku 2005. W dziale "Policy" zamieszczono informacje o systemach wsparcia energetyki wodnej, a zwłaszcza o systemach wynagradzania za energię elektryczną pochodzącą z elektrowni wodnych. W tym samym dziale podano informacje o liczbie udzielonych w ostatnich latach pozwoleń wodnoprawnych oraz koncesji. Dużą część działu zajmują informacje o najważniejszych aktach prawnych bezpośrednio związanych z energetyką wodną. Zestaw danych wciąż nie jest kompletny - mimo to już dziś HYDI stanowi bogate źródło informacji o sektorze energetyki wodnej w Unii Europejskiej. Baza danych jest dostępna bezpłatnie z witryny projektu STREAM-MAP http://www.streammap.esha.be. Po zaznaczeniu odpowiednich pozycji można zaimportować pożądane dane w postaci pliku MS Excel.
 
W drugiej połowie roku bieżącego przewiduje się cykl spotkań walidacyjnych uczestników konsorcjum z przedstawicielami ośrodków stanowiących dla nich bezpośrednie źródło informacji. Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostaną przedstawicieli urzędów centralnych celem omówienia przyszłości sektora energetyki wodnej w poszczególnych krajach w świetle Krajowych Planów Działania na Rzecz Rozwoju OZE. Ma to szczególne znaczenie w przypadku Polski, gdzie przygotowywane zmiany w systemie świadectw pochodzenia mogą ostatecznie zablokować jedyne źródło finansowania dużych projektów hydroenergetycznych. Dotyczy to zwłaszcza od dawna oczekiwanej budowy stopnia wodnego poniżej EW Włocławek. Jak wiadomo, Ministerstwo Środowiska odmawia udziału w finansowaniu części hydrotechnicznej tego projektu. Jednocześnie wymagania narzucone inwestorowi z sektora energetyki sprawiają, że zależnie od przyjętego wariantu nakłady jednostkowe na 1 kW mocy zainstalowanej mogą nawet dwukrotnie przekroczyć średnie nakłady w sektorze MEW . Jak wiadomo nakłady te wykazują bardzo duże zróżnicowanie w zależności od lokalnych warunków inwestowania. Z danych statystycznych przygotowanych przez TEW na potrzeby bazy HYDI wynika, że wartość średnia wynosiła w ostatnich latach około 6400 EUR/kW w Polsce i w Czechach oraz 5500 EUR/kW na Słowacji.

Czytaj całość…
 
Wyjazd szkoleniowo-rekreacyjny PDF Drukuj
24.02.2011.
Program szkolenia poświęcony będzie prezentacji najnowszych technologii produkcji energii elektrycznej na niskich i bardzo niskich spadach wykorzystywanych w Niemczech i Włoszech. Uzupełnieniem części teoretycznej szkolenia będzie wizyta u producenta turbin śrubowych w firmie REHART w Ehingen oraz w elektrowni z turbiną VLH w okolicach Mediolanu.

Dodatkową atrakcją uzupełniającą  program szkoleniowy będzie możliwość jazdy na nartach we włoskiej stolicy sportów zimowych i najbardziej prestiżowym kurorcie narciarskim w Madonna di Campiglio w Dolomitach. Ośrodek narciarski z ponad 100-letnią tradycją oferuje turystom dobrze przygotowane trasy i liczne możliwości uprawiania sportów.

Nie zabraknie również czasu na zwiedzenie drugiego co do wielkości po Rzymie miasta Włoch – Mediolanu, i odwiedzenie jego najstarszych i najbardziej znanych zabytków np. Duomo, Bazylika di S.Lorenzo czy Galleria Vittorio Emanuele.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Koszt wyjazdu wynosi:

2600,00 + 23% VAT = 3198,00 złotych brutto , dla członków TRMEW

3000,00 + 23% VAT = 3690,00 złotych brutto, dla osób z poza TRMEW

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.trmew.pl 
 
do pobrania:
 
List Bernharda Pelikana PDF Drukuj
07.01.2011.
Szanowni Państwo

Przede wszystkim chcę przekazać Państwu najlepsze życzenia na rok 2011: zdrowia, pokoju na świecie, zadowolenia w życiu osobistym, jak też sukcesów w życiu zawodowym

Pragnę również przypomnieć Państwu o studium podyplomowym, którego uruchomienie planujemy w najbliższej przyszłości. Do tej pory liczba osób ubiegających się o uczestnictwo jest niewielka, i istnieje obawa, że – ze względów finansowych – realizacja projektu może nie dojść do skutku.

Przesyłam Państwu program i harmonogram zajęć. Proszę o przekazanie tych informacji następującym odbiorcom, w sferze zainteresowań których leży tematyka planowanego studium podyplomowego:
1. Członkom Państwa stowarzyszenia
2. Firmom zajmującym się budownictwem wodnym
3. Inżynierom budownictwa
4. Dostawcom energii elektrycznej

Brak możliwości przeprowadzenia studium byłby stratą dla środowiska energetyki wodnej. Proszę zatem spróbować zachęcić potencjalnych uczestników do złożenia aplikacji

Dziękuję bardzo za już okazaną pomoc i mam nadzieję na rychłe spotkanie.Z poważaniemBernhard Pelikan                                                                                                                     Wiedeń, 5 stycznia 2011

Life Long Learning Academy Technikum Wien                                             E: LLLacademy@technikum-wien.at
Meldemannstraße 16/Höchstädtplatz 5                                                       T: ++43-1-333 40 77-621
1200 Wien                                                                                             I: LLLacademy.at
 
pliki do pobrania:
 
 
VIII Dni Oszczędzania Energii PDF Drukuj
03.11.2010.


Zgodnie z tradycją
Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
wraz z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska
organizuje już
VIII Dni Oszczędzania Energii (DOE)
pod nazwą „Energia w Budownictwie”
w dniach 3-4 listopada 2010 we Wrocławiu

czytaj całość http://www.cieplej.pl/index_doe.php5

 
Uchwała Rady IHA z dnia 11 września 2010 PDF Drukuj
27.09.2010.

Drodzy Członkowie IHA
Temat: Rada IHA zaleca przyjęcie Protokołu Oceny Zrównoważonego Rozwoju Energetyki Wodnej w miejsce obecnej wersji z 2006 roku
Miło nam poinformować, że na ostatnim posiedzeniu Rady IHA w Montrealu w dniu 11 września 2010 r., oraz po zakończonych 17 września br. rozmowach z Forum Zrównoważonego Rozwoju Energetyki Wodnej, została podjęta decyzja, aby zaproponować przyjęcie przez IHA Zalecanego Ostatecznego Projektu Protokołu Oceny Zrównoważonego Rozwoju Energetyki Wodnej (dostępny na www.hydropower.org ). Poniżej przedstawiono uchwałę Rady IHA:

Uchwała Rady IHA z dnia 11 września 2010
Rada IHA rekomenduje przyjęcie przez Członków IHA zaktualizowanej wersji Protokołu Oceny Zrównoważonego Rozwoju – w miejsce dotychczasowej, przyjętej w roku 2006.
Rada IHA i Forum Zrównoważonego Rozwoju Energetyki Wodnej na wspólnym posiedzeniu w dniu 17 września br. stwierdzają, że ostanie dwa i pół roku przyniosły wiele istotnych zmian w zakresie warunków funkcjonowania sektora energetyki wodnej i wymagań, jakie stawia się niskoemisyjnym źródłom energii. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w Protokole Oceny Zrównoważonego Rozwoju.

Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 73 - 81 z 98

>'; } doGzip(); ?>; ?>