Skip to content

Towarzystwo Elektrowni Wodnych

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color black color cyan color green color red color
Start arrow Aktualności
Aktualności
Konsultacje społeczne nt. projektów ustaw Ministerstwa Gospodarki PDF Drukuj
23.12.2011.

Wczoraj na stronach internetowych Ministerstwie Gospodarki pojawiły się nowe projekty ustaw:

 
 
Ustawy te odnoszą się m.in. do działalności elektrowni wodnych w Polsce oraz regulują systemy wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
Towarzystwo Elektrowni Wodnych zamierza wziąć udział w konsultacjach dla dobra interesu społecznego i gospodarczego.
Chcemy przygotować nasze uwagi do tych projektów. W związku z tym Zarząd TEW prosi wszystkich członków o zaangażowanie w tej ważnej dla nas wszystkich sprawie. Prosimy o przesyłanie Państwa uwag do projektów ustaw na adres e-mailowy biura TEW.
Z uwagi na terminy konsultacji, prosimy o przesyłanie uwag do dnia 12 stycznia 2012 r.
 
Przydatne linki do dokumentów pod poniższym adresem:
 
Konsultacje społeczne Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 2011-2012 PDF Drukuj
08.12.2011.

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) prowadzi konsultacje społeczne nad projektami dwóch dokumentów:

Wyczerpujące informacje co, jak i do kiedy przedstawione są na stronie RZGW pod tym linkiem.

Towarzystwo Elektrowni Wodnych apeluje o uczestnictwo.

 
Konsultacje ws. Strategii Bezp. Energetycznego 2020 PDF Drukuj
05.12.2011.

Na stronie Ministerstwa Gospodarki pojawił się projekt dokumentu Strategia "Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko" - Perspektywa 2020
znajdujący się na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych.

Jako że dokument ten dotyka bezpośrednio naszych żywotnych interesów, prosimy o przekazywanie opinii nt. dokumentu na adres biuro@tew.pl

Zarząd TEW zamierza wziąć aktywny udział w konsultacjach społecznych tego dokumentu.

 
Energia odnawialna - perspektywy współpracy polsko-niemieckiej PDF Drukuj
22.06.2011.
Dnia 15.06.2011 w hotelu Sheraton w Sopocie odbyła się konferencja: "Energia odnawialna - perspektywy polsko-niemieckiej współpracy", zorganizowana przez Polsko-Niemiecką Izbę Handlową. Materiały z tej konferencji dostępne są na stronie Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej AKH Polska, pod adresem http://www.ihk.pl/index.html?action=str&ida=8053  
W czasie konferencji szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z energetyką wiatrową, gdyż właśnie w tej dziedzinie strona niemiecka ma szczególnie bogate doświadczenia, którymi chciała się podzielić. Pomimo tego większość prezentowanych na stronie materiałów dotyczy także hydroenergetyki, gdyż działa ona w tych samych ramach prawnych oraz posiada podobne ograniczenia środowiskowe.
Chciałabym zwrócić uwagę na pierwszą z prezentacji. Pan Mariusz Radziszewski z Ministerstwa Gospodarki omawiał koncepcję Ustawy o Energii ze Źródeł Odnawialnych, przygotowywanej aktualnie przez to Ministerstwo. Omawiając projekt ustawy mówca użył sformułowania, iż według opracowywanej ustawy stare, zamortyzowane elektrownie wodne wyłączone zostaną ze wsparcia (w postaci zielonych certyfikatów za energię z OŹE). Przyglądając się prezentacji załączonej na stronie internetowej stwierdzić można, że sytuacja jest znacznie bardziej niekorzystna. Otóż na stronie 3 napisano, iż planuje się także „wyłączenia z systemu wparcia elektrowni wodnych o mocach większych niż 50 MW”, co oznacza miażdżący cios dla dalszego rozwoju dużej hydroenergetyki. Omawiany projekt ustawy wkrótce zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których będziemy mieli okazję do wyrażenia naszej opinii na temat proponowanych zmian w polityce OŹE.
 
Opracowała:
Julitta Jagielska, Punkt Konsultacyjny Energetyki Wodnej

 
Europejska Baza Danych Energetyki Wodnej już uruchomiona! PDF Drukuj
04.03.2011.
Janusz Steller, Wiceprezes Towarzystwa Elektrowni Wodnych

Po ponad półtorarocznych przygotowaniach doszło do uruchomienia HYDI - europejskiej bazy da-nych o energetyce wodnej. Komunikat prasowy w tej sprawie został wydany w Brukseli w dniu 15 lutego br. przez Europejskie Stowarzyszenie ds. Małej Energetyki Wodnej ESHA (European Small Hydropower Association). Organizacja ta skupia większość krajowych stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju małej energetyki wodnej na terenie Unii Europejskiej. Do ESHA należą również nie-które inne organizacje europejskie, a także firmy, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz osoby prywatne związane z sektorem MEW. Członkami ESHA są między innymi Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN.
HYDI (HYdropower Database Initiative) została opracowana i uruchomiona w ramach projektu Komisji Europejskiej SHP STREAMMAP (Mapa Strumieni MEW). Projekt realizowany jest jako fragment programu "Inteligentna Energia dla Europy" przez konsorcjum 11 partnerów prowadzących analizę stanu energetyki wodnej we wszystkich krajach Unii. Koordynatorem projektu STREAM-MAP jest ESHA. Pozyskiwaniem informacji z terenu Polski, Czech i Słowacji zajmuje się Towarzy-stwo Elektrowni Wodnych.
W zasobach HYDI znajdują się zagregowane dane dotyczące mocy zainstalowanej i produkcji ener-gii elektrycznej, liczby, przewidywanej mocy zainstalowanej i produkcji elektrowni wodnych znaj-dujących się w budowie lub dopiero planowanych, a także potencjału hydroenergetycznego poszczególnych państw członkowskich Unii. W dziale "Market" znaleźć można informacje o liczbie firm i instytucji działających na rzecz energetyki wodnej, a także zatrudnieniu w różnych rodzajach działalności na rzecz sektora. Podano również uśrednione wskaźniki ekonomiczne projektów hydroenergetycznych uruchamianych po roku 2005. W dziale "Policy" zamieszczono informacje o systemach wsparcia energetyki wodnej, a zwłaszcza o systemach wynagradzania za energię elektryczną pochodzącą z elektrowni wodnych. W tym samym dziale podano informacje o liczbie udzielonych w ostatnich latach pozwoleń wodnoprawnych oraz koncesji. Dużą część działu zajmują informacje o najważniejszych aktach prawnych bezpośrednio związanych z energetyką wodną. Zestaw danych wciąż nie jest kompletny - mimo to już dziś HYDI stanowi bogate źródło informacji o sektorze energetyki wodnej w Unii Europejskiej. Baza danych jest dostępna bezpłatnie z witryny projektu STREAM-MAP http://www.streammap.esha.be. Po zaznaczeniu odpowiednich pozycji można zaimportować pożądane dane w postaci pliku MS Excel.
 
W drugiej połowie roku bieżącego przewiduje się cykl spotkań walidacyjnych uczestników konsorcjum z przedstawicielami ośrodków stanowiących dla nich bezpośrednie źródło informacji. Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostaną przedstawicieli urzędów centralnych celem omówienia przyszłości sektora energetyki wodnej w poszczególnych krajach w świetle Krajowych Planów Działania na Rzecz Rozwoju OZE. Ma to szczególne znaczenie w przypadku Polski, gdzie przygotowywane zmiany w systemie świadectw pochodzenia mogą ostatecznie zablokować jedyne źródło finansowania dużych projektów hydroenergetycznych. Dotyczy to zwłaszcza od dawna oczekiwanej budowy stopnia wodnego poniżej EW Włocławek. Jak wiadomo, Ministerstwo Środowiska odmawia udziału w finansowaniu części hydrotechnicznej tego projektu. Jednocześnie wymagania narzucone inwestorowi z sektora energetyki sprawiają, że zależnie od przyjętego wariantu nakłady jednostkowe na 1 kW mocy zainstalowanej mogą nawet dwukrotnie przekroczyć średnie nakłady w sektorze MEW . Jak wiadomo nakłady te wykazują bardzo duże zróżnicowanie w zależności od lokalnych warunków inwestowania. Z danych statystycznych przygotowanych przez TEW na potrzeby bazy HYDI wynika, że wartość średnia wynosiła w ostatnich latach około 6400 EUR/kW w Polsce i w Czechach oraz 5500 EUR/kW na Słowacji.

Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 82 - 90 z 111

>'; } doGzip(); ?>; ?>