Skip to content

Towarzystwo Elektrowni Wodnych

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color black color cyan color green color red color
Start arrow Aktualności
Aktualności
Wyjazd szkoleniowy do Austrii PDF Drukuj
15.02.2010.
Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych organizuje wyjazd szkoleniowo- rekreacyjny do Austrii w dniach 20-27.03.2010.

Program szkolenia poświęcony będzie prezentacji najnowszych trendów w zakresie projektowania, wyposażenia i eksploatacji małych elektrowni wodnych w Niemczech, Austrii i Czechach.
Czytaj całość…
 
Pamięci Mariana Hoffmanna PDF Drukuj
03.02.2010.

W dniu 31 stycznia 2010 zmarł mgr inż. Marian Hoffmann, hydroenergetyk. Kolejna wyrwa w szeregach, pustka, którą trudno zapełnić, ponieważ inż. Marian Hoffmann był bez wątpienia osobowością wpływającą na kształt powojennej hydroenergetyki – i w ogóle energetyki odnawialnej.

MArian Hoffmann

Był kontynuatorem tradycji rodzinnej zapoczątkowanej przez jego Ojca, prof. Alfonsa Hoffmanna, twórcy polskiej energetyki wodnej i pioniera rozwoju nowoczesnej polskiej elektryki. Początkowe lata aktywności zawodowej to terminowanie u boku Ojca, stąd większość jego działań z tego okresu powstawało pod auspicjami i pod firmą Seniora: m.in. opracowanie koncepcji budowy elektrowni szczytowo – pompowej w Żarnowcu (już w 1956 roku – realizacja idei nastąpiła ćwierć wieku później), sporządzenie “Katastru technicznych zasobów sił wodnych w Polsce” (w 1961 roku – obecnie przedsięwzięcie to, rozpisane na wiele lat, jest realizowane przez całe sztaby ludzi). Jednocześnie prowadził własne badania, m.in. był pionierem zastosowania telewizji przemysłowej do badania wód powierzchniowych, prowadził badania nad nośnością gruntów budowlanych, a nawet oszacował zasoby energii falowania morskiego na polskim Wybrzeżu. Jednakże większość Jego aktywności zawodowej skupiała się na propagowaniu wykorzystania energii płynących wód. Statystyka, do której miał wgląd przy opracowywaniu Katastru, była jednoznaczna. „W 1954 r. mieliśmy czynnych 6330 małych elektrowni wodnych (…). Gdy w latach 80. przeprowadzono ogólnopolską inwentaryzację istniejących piętrzeń, siłowni wodnych, nadających się do uruchomienia lub budowy, zarejestrowano już tylko 650 takich obiektów” – powtarzał to przy każdej okazji, docierając do inwestorów prywatnych, państwowych i ludzi władzy – choć na tych ostatnich było mu dużo trudniej wywrzeć jakikolwiek wpływ. Popularyzacji idei wykorzystania energetyki odnawialnej służyło wiele z Jego działań: koncepcja i program utworzenia Muzeum Siłowni Wodnych w Wielkim Młynie w Gdańsku, koncepcja rozwoju i eksploatacji małych i mikroelektrowni wodnych na terenie całego kraju przez inwestorów ze wszystkich sektorów gospodarczych. Szczególnie ta ostatnia inicjatywa była wizjonerska w okresie, kiedy jedynym słusznym sektorem był sektor państwowy. W ślad za koncepcją rozwoju małej energetyki, która została zaakceptowana przez Ministerstwo Energetyki i Energii Atomowej, opracował przyjętą 7 września 1981 roku Uchwałę Rady Ministrów „W sprawie rozwoju Małej Energetyki Wodnej”. Aby ułatwić realizację uchwały wszystkim podmiotom gospodarczym, zainicjował i opracował program działalności „Punktu konsultacyjnego dla małych elektrowni wodnych”, który został uruchomiony w 1982 przy Gdańskim Oddziale ZPBE Energopomiar. W końcu w 1987 roku powołał do życia Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, pełniąc w nim funkcję Prezesa Zarządu aż do rezygnacji w maju 2001.

Jako niestrudzony popularyzator idei małej energetyki wodnej wykorzystywał wszelkie możliwe środki, aby dotrzeć do jak najszerszych gremiów. Przygotowywał liczne konferencje naukowe, wygłaszał referaty, publikował w czasopismach, współtworzył filmy oświatowe. Z dorobkiem ponad 100 publikacji i 60 referatów nie mógł nie wywrzeć wpływu na kształtowanie społecznego odbioru energetyki wodnej – i to w czasach, kiedy o energetyce odnawialnej nie mówiono nawet na Zachodzie, a Polska odwróciła się od rzek, dumna z energetycznego wykorzystania „czarnego złota”.

Czasy, w których przyszło działać inż. Marianowi Hoffmannowi nie należały do prostych. Trudno było zwrócić uwagę na rzeczy małe (małe elektrownie wodne), kiedy liczyły się SPRAWY (wielkie budowy socjalizmu). Jedno słowo lokalnego kacyka mogło zmieść zabudowę rzeki na terenie całej gminy. Zdarzali się jednak we władzach terenowych ludzie światli, którzy starali się tworzyć warunki do odbudowy opuszczonych, zdewastowanych stopni. Inż. Hoffmannowi często udawało się dotrzeć do tych drugich.

W ostatnich latach z uwagi na stan zdrowia znacznie zmniejszył swoją aktywność zawodową, nie przestając publikować i wspierać radą młodszych adeptów hydroenergetyki. Będzie nam brakowało Jego rad i Jego pytań, otwierających głowy na ważne odpowiedzi.

 

Cześć Jego pamięci!

 
Nakreślenie Mapy Rozwoju Małej Energetyki Wodnej PDF Drukuj
17.12.2009.

Scentralizowane informacje o Hydroenergetyce na poziomie Unii Europejskiej: nakreślenie Mapy Rozwoju Małej Energetyki Wodnej


ESHA (European Small Hydropower Association) rozpoczęła nowy, pełen wyzwań projekt, częściowo refundowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Inteligentna Energia dla Europy, prowadzonego przez EACI (European Agency for Competitiveness and Innovation - Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji).
Projekt nosi nazwę STREAM MAP (Mapa Strumieni dla MEW) i będzie realizowany przez 3 lata, począwszy od miesiąca czerwca 2009. Będzie koordynowany przez ESHA, a w skład międzynarodowego konsorcjum utworzonego do jego realizacji wchodzą:
Lietuvos Hidroenergetiku Asociacija (LHA) – Litwa
Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili (APER) – Włochy
France Hydro Electricite (France Hydro) – Francja
Zveza Drustev lastnikov i graditeljev malih hidroelektram Slovenije (SSHA) – Słowenia
Sveriges Energiforeningars Riksorganisation (SERO) – Szwecja
Institutui De Studii Si Proiectari Hidroenergetice (IHSD) – Rumunia
British Hydropower Association (BHA) – Wielka Brytania
APREN-Associacao Portuguesa de Energias Renovaveis (APREN) – Portugalia
Towarzystwo Elektrowni Wodnych (TEW) – Polska
Federation de 1'Energie d'Origine Renouvable et Alternative (EDORA) – Belgia
Cel tego projektu jest dwojaki. Z jednej strony ESHA będzie koordynowała powstanie i uzupełnienie Centralnej Bazy Danych zwanej „HYDI”, zawierającej kompletne informacje o sektorze hydroenergetycznym we wszystkich 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej, począwszy od podstawowych danych o ilości elektrowni wodnych, poprzez dane o inwestycjach i wskaźnikach ekonomicznych, aż do informacji dotyczących polityki sektorowej i prawnych ram działania. Z drugiej strony projekt ma na celu zdefiniowanie „mapy drogowej” dla sektora MEW poprzez pogłębioną analizę i wyciągnięcie wniosków ze zgromadzonych danych, łącznie ze sformułowaniem zaleceń dotyczących jego przyszłego rozwoju. Wyniki projektu mają być dostarczone decydentom na poziomie krajowym i lokalnym, gdzie służyć powinny sformułowaniu Krajowych Planów Działania oraz implementacji nowej Dyrektywy o wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii.

 
Spływaj Nieszawo... PDF Drukuj
18.06.2009.

Brak stopnia na Wiśle zagraża gazociągowi jamalskiemu

W "Gazecie Pomorskiej" ukazał się interesujący artykuł Dariusza Knapika "Spływaj Nieszawo...". Polecamy.

artykuł do pobrania

 

 
GREEN VENTURES 2009 PDF Drukuj
15.04.2009.

Międzynarodowe Spotkania Kooperacyjne firm i organizacji z branży Ochrony środowiska i energetyki odnawialnej

Izba Przemysłowo – Handlowa w Poczdamie, Federalne Ministerstwo ds. Transportu, Budownictwa i Rozwoju i firma Komfort Consulting jako partner imprezy w Polsce serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Giełdzie Kooperacyjnej firm z branży ochrony środowiska i energetyki Green Ventures 2009, organizowanych w Seminaria Seehotel w Poczdamie w dniach 10 -12 czewca 2009 roku.

 Tegoroczne spotkania są poświęcone jest następującym zagadnieniom:

§         Oczyszczanie wody i ścieków, dystrybucja, planowanie i użytkowanie wody, ochrona powietrza i ziemi, ewidencja geodezyjna, rekultywacja, poszukiwanie zasobów naturalnych

§         Planowanie, pozyskiwanie, dystrybucja energii, energia odnawialna, produkcja energii cieplnej i jej oszczędzanie, techniki izolacyjne, budownictwo ekologiczne i innowacyjne, planowanie architektoniczne, modernizacja i restauracja budynków, recycling budowlany

§         Gospodarka odpadami, wykorzystanie surowców wtórnych
Czytaj całość…
 
«« start « poprz. 11 12 13 nast. » koniec »»

Pozycje :: 100 - 108 z 111

>'; } doGzip(); ?>; ?>