Skip to content

Towarzystwo Elektrowni Wodnych

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color black color cyan color green color red color
Start arrow Biblioteka
Biblioteka
Korzystanie z zasobów tej strony do własnych celów – również wystąpień konferencyjnych i publikacji - jest dozwolone pod warunkiem pełnego odwołania się do źródła informacji. Wyjątek stanową pozycje oznaczone znakiem © (copyright). W ich przypadku należy uzyskać uprzednio zgodę wskazanego za znakiem autora. W sprawie tej można zwrócić się także do Biura Towarzystwa.

Opinie i stanowiska PDF Drukuj
01.09.2019.
2019

Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, Ministerstwo Energii, Warszawa, styczeń 2019

Polityka Energetyczna Polski do roku 2040 (projekt), Ministerstwo Energii, Warszawa 2018


 
Prezentacje PDF Drukuj
01.09.2019.
Korzystanie z zasobów tej strony do celów publikacyjnych – w tym wystąpień konferencyjnych - jest dozwolone pod warunkiem pełnego odwołania się do źródła informacji. Wyjątek stanową pozycje oznaczone znakiem © (copyright). W ich przypadku należy uzyskać uprzednio zgodę wskazanego za znakiem autora. W sprawie tej można zwrócić się także do Biura Towarzystwa.
 
2019

Steller J.: Hydropower in Poland – looking forward for a new stimulus, Hydropower Europe Workshop, Lulea (Sweden), August 28th 2019

Steller J.: 3rd East European Hydropower Forum. Introduction to the region, RENEXPO Interhydro 2019, Salzburg, 28.12.2019

2018

Steller J., Lewandowski S., Malicka E., Kremere E., Popa B., Punys P.: Hydropower in the East European region - challenges and opportunities. HYDRO 2018 "Progress through partnerships", Gdańsk, October 15-17th, 2018, Session IIB: Development opportunities

2010

Steller J.: Kawitacja w maszynach i urządzeniach hydraulicznych, VIII Bałtycki Festiwal Nauki, Instytut Oceanologii, Sopot, 28 maja 2010

2009

Steller J.: Energetyka wodna w Polsce – niechciane źródło energii, VII Bałtycki Festiwal Nauki, Instytut Oceanologii PAN, Sopot, 29 maja 2009
 
Użyteczne linki PDF Drukuj
16.07.2019.
Członkowie wspierający

Stowarzyszenia
Urzędy i instytucje państwowe

 
Sprawozdania PDF Drukuj
06.07.2019.
2019


2018


2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004
 
Opracowania i publikacje PDF Drukuj
06.07.2019.
2020


2019

Lewandowski S.: Panele fotowoltaiczne na zbiornikach wodnych, TEW kwiecień 2019

Lewandowscy S. i M., Steller J., Hydrozespoły odwracalne o zmiennej prędkości obrotowej - możliwości i korzyści techniczno-ekonomiczne, Instytut Maszyn i Napędów Elektrycznych KOMEL, Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2019 (122), s.91-101


Steller J.: Elektrownie wodne południowej Norwegii. Relacja z podróży

IX Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM, prezentacje, 2019, Wyd. IMP PAN, TEW 2019 

2018


Steller J, Lewandowski S., Malicka E., Kremere E., Popa B., Punys P.: Hydropower in the East European region - challenges and opportunities. HYDRO 2018 "Progress through partnerships", Gdańsk, 15-17 października 2018, materiały konferencyjne (pendrive), referat 02b01, 22 s.20172016
20152014

Kirejczyk J.: Turbozespoły o regulowanej prędkości obrotowej. Energetyka Wodna, 1/2014, s.40-43


Steller J.: Z dziejów energetyki wodnej na ziemiach polskich, cz.2, , Energetyka Wodna, 1/2014, s.32-392013


Steller J.: Hydropower and its development, Acta Energetica, 3/14 (2013), pp. 7-20 artykuł w wersji dwujęzycznej – angielskiej i polskiej

Steller J.: Z dziejów energetyki wodnej na ziemiach polskich, cz.1, Energetyka Wodna 4/2013, s.31-352012

Steller J.: XX lat Towarzystwa Elektrowni Wodnych. Energetyka Wodna 4/2012, s.4-6.2010

Jak zbudować małą elektrownię wodną. Przewodnik inwestora. ESHA/IMP PAN, Bruksela/Gdańsk 2010, 348 s.

2009


2007

Steller J.: Energetyka wodna – dojrzała technologia w odpowiedzi na współczesne wyzwania [w:] Energia odnawialna w zastosowaniach, Konferencja naukowo-techniczna, Jurata 30.09-3.10.2007, Wyd. Infotech, 2007, 26 s.

2005


1998


1992

Hoffmann M. (red.): Małe elektrownie wodne. Poradnik. Wyd.II, Nabba Sp. z o.o., Warszawa 1992
 

>'; } doGzip(); ?>; ?>