Skip to content

Towarzystwo Elektrowni Wodnych

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color black color cyan color green color red color
Start arrow Oferujemy arrow Oferta rekomendacji i reklamy firmy na stronie internetowej TEW
Oferta rekomendacji i reklamy firmy na stronie internetowej TEW PDF Drukuj
18.01.2009.

Towarzystwo Elektrowni Wodnych, będące profesjonalnym stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym specjalistów w zakresie energetyki wodnej, od 1992r aktywnie działającym na rzecz rozwoju hydroenergetyki w Polsce, do którego statutowych zadań należy m.in. „inicjowanie, propagowanie i wdrażanie postępu technicznego w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych”,

niniejszym oferuje Państwu swoje rekomendacje jako solidnego i rzetelnego wykonawcy prac / dostawcy wyposażenia dla elektrowni wodnych, który dał się poznać z wysokiej jakości prac i stosowania nowoczesnych technologii.


 

Rekomendacje, w imieniu Towarzystwa Elektrowni Wodnych (TEW), wydawać będzie Prezydium Zarządu TEW, po zasięgnięciu opinii klientów, którzy korzystali z usług lub użytkują wyroby Waszej firmy. Poziom techniczny i jakość rekomendowanych przez TEW usług lub wyrobów będzie monitorowana przez naszych specjalistów.

Rekomendacja będzie miała postać dokumentu, którego wzór załączony jest do niniejszej oferty, i wydawana będzie na okres 3 lat.

Dokument rekomendacji może zostać także zamieszczony – w specjalnej zakładce – nas stronie internetowej TEW: http://www.tew.pl . Wraz z rekomendacją oferujemy zmieszczenie na stronie internetowej TEW reklamy Państwa firmy, o wielkości pojedynczej strony html.

Odpłatność:

§         za wydanie dokumentu rekomendacji, jednorazowo – 2000 zł,

§         za zamieszczenie i utrzymanie na stronie internetowej dokumentu rekomendacji
+ reklama Państwa firmy – 120 zł/miesięcznie.

Wnioski w sprawie udzielenia rekomendacji prosimy kierować do Biura TEW:
ul. Piaskowa 18, 84-240 Reda, tel./fax (058) 678-79-51, e-mail: biuro@tew.pl , z kopią do: hydroenergo@hydroenergo.com (Dyr. Techniczny TEW).
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

>'; } doGzip(); ?>; ?>