Skip to content

Towarzystwo Elektrowni Wodnych

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color black color cyan color green color red color
Start arrow Projekty arrow RENEXPO POLAND - "Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej"
RENEXPO POLAND - "Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej" PDF Drukuj
14.11.2011.
27 października 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie odbyło się Spotkanie Walidacyjne Projektu STREAMMAP oraz konferencja programowa "Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Unii Europejskiej". Jej organizatorami było Towarzystwo Elektrowni Wodnych oraz spółka REECO Poland. W trakcie obrad zaprezentowano perspektywy rozwoju hydroenergetyki w Polsce, Czechach i na Słowacji w kontekście całej Unii Europejskiej, z punktu widzenia wykonawców projektu STREAMMAP, przedstawicieli urzędów centralnych, a także inwestorów i reprezentujących ich organizacji pozarządowych. Wystąpienia dostawców wyposażenia i usług dotyczyły przede wszystkim konkretnych projektów i dostarczanych produktów.

Część pierwszą, związaną z projektem STREAMMAP, prowadził dr Janusz Steller Rozpoczęła się ona od wypowiedzi p. Adama Dobrowolskiego, dyrektora Oddziału Centralnego URE. Mówca przedstawił stan faktyczny i perspektywy rozwoju hydroenergetyki w Polsce z punktu widzenia URE. Następnie dr Janusz Steller zaprezentował założenia i planowane rezultaty projektu europejskiego STREAM MAP, ze szczególnym uwzględnieniem opisu europejskiej bazy danych hydroenergetycznych HYDI, a w kolejnej prezentacji omówił zbieranie danych dotyczących Polski, Czech i Słowacji, napotkane problemy oraz uzyskane rezultaty. Ze względu na ogólnodostępny charakter Spotkania Walidacyjnego, wymienione prezentacje mogły zostać załączone do niniejszego artykułu.

Ważnym elementem Spotkania Walidacyjnego była dyskusja panelowa poprowadzona przez dra J.Stellera. W skład panelu dyskusyjnego wchodzili przedstawiciele TEW (kol. Stanisław Lewandowski) i TRMEW (p. Kuba Puchowski), oraz następujących urzędów: URE (dyrektor Adam Dobrowolski), Ministerstwa Gospodarki (p. Łukasz Tomaszewski z Departamentu Energetyki), Ministerstwa Środowiska (p. Iwona Gawłowska, dyrektor Biura Gospodarki Wodnej i KZGW (p. Teresa Zań - dyrektor Departamentu Inwestycji i Nadzoru).
Po ożywionej dyskusji panelowej nastąpiła konferencja programowa, zaplanowana jako jedno z wydarzeń branżowych, towarzyszących Targom Energetyki Odnawialnej. Program konferencji przewidywał następujące referaty:

 • Stan rozwoju energetyki wodnej w Polsce -Beata Dolata, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
 • Szacunek potencjału energetycznego Polski -Robert Szlęzak (TRMEW)
 • Uwarunkowania planistyczne i prawne realizacji inwestycji hydroenergetycznych -Teresa Zań, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
 • Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce -Łukasz Tomaszewski, Ministerstwo Gospodarki
 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii - oczekiwania organizacji zrzeszonych w PRK OZE -Michał Ćwil, PRK OZE
 • Protokół oceny równoważonego rozwoju energetyki wodnej. Program ramowy UE do promowania najlepszych praktyk - David Smith (IHA), Międzynarodowa Organizacja Energetyki Wodnej
 • Wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego Dolnej Wisły w świetle 60-letniego doświadcenia firmy Hydroprojekt- Dariusz Gronek, Hydroprojekt Sp. z o. o.
 • Program ENERGA Wisła – fikcja czy rzeczywistość? -Marek Laskowski, ENERGA SA
 • Rozwój energetyki wodnej w Polsce widziany przez pryzmat programów pomocowych dla OZE -Michał Wilkowski, S. Lewandowski, MEW SA
 • Problemy i przykłady projektów małych elektrowni wodnych dla małych strumieni -Jiri Venos, ELZACO, Republika Czeska
 • Możliwości wykorzystania potencjału bardzo niskich spadów - turbiny VLH -Maciej Drzewiecki, Instytut Technologii Energetycznych
 • Rurociągi PE produkcji KWH Pipe dla MEW -Paweł Pill, KWH Pipe Poland Sp. z o.o.
 • Nowatorskie rozwiązania w dziedzinie rurociągów stosowanych w elektrowniach wodnych w Europie -Sylwester Sykulski, HOBAS Polska Sp. z o.o.

Prelegenci poruszali tematy dotyczące stanu energetyki wodnej w Polsce i w Czechach. Niestety, p. Michał Ćwil (dyrektor Biura PIGEO) nie mógł osobiście przedstawić swojej prezentacji na temat prac Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE nad założeniami do Ustawy o OZE. Zastąpił go p. Robert Szlęzak, wiceprzewodniczący PRK OZE. Jego wypowiedź  stanowiła cenne uzupełnienie wypowiedzi p. Łukasza Tomaszewskiego z Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki.
Jeszcze bardziej żałowaliśmy tego, że p. prezes Dariusz Gronek z Hydroprojektu musiał opuścić konferencję przed wygłoszeniem referatu na temat potencjału hydroenergetycznego Dolnej Wisły. Bez jego wystąpienia prezentacji p. Marka Laskowskiego z ENERGA WISŁA brakło przeciwwagi.
Wszystkie wymienione prezentacje  będą udostępnione dla uczestników konferencji na stronie RENEXPO POLAND. Osoby szczególnie zainteresowane wybranymi tematami zapraszam do kontaktu bezpośredniego z Punktem Konsultacyjnym Energetyki Wodnej (PKEW/ TEW).

Konferencja należała do cyklu spotkań, towarzyszących Targom RENEXPO. Zgodnie ze swoimi założeniami adresowana była głównie do wystawców i gości Targów, ale z przykrością zauważyliśmy, iż niewielu członków TEW odpowiedziało na nasze zaproszenia.
 
Do pobrania:
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Instytut OZE

Darmowa prenumerata Gazety Wyborczej udostępniona została przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatkio
Fundacja Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl sponsoruje prenumeratę Gazety Wyborczej

ZEK logo

_
Hydropower Europe

Energetyka Wodna logo

RENEXPO INTERHYDRO logo

cookies
Darmowy licznik odwiedzin

>'; } doGzip(); ?>; ?>