Skip to content

Towarzystwo Elektrowni Wodnych

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color black color cyan color green color red color
Start arrow Konferencje i seminaria arrow Uwarunkowania administracyjno-prawne budowy i eksploatacji elektrowni wodnych w Norwegii i w Polsce
Uwarunkowania administracyjno-prawne budowy i eksploatacji elektrowni wodnych w Norwegii i w Polsce PDF Drukuj
15.04.2013.
Pragniemy uprzejmie poinformować, że w dniu 5 czerwca 2013 r. w Zespole Elektrowni Wodnej Niedzica SA, w ramach współpracy naszego stowarzyszenia z Ambasadą Królestwa Norwegii organizujemy seminarium pt. „Uwarunkowania administracyjno - prawne budowy i eksploatacji elektrowni wodnych w Norwegii i w Polsce”. W seminarium uczestniczyć będzie kilkunastoosobowa grupa pracowników NVE (Norges Vassdrags - og energidirektorat, pol: Norweski Zarząd Zasobów Wodnych i Energii) z Norwegii.

Celem seminarium jest podzielenie się polskimi i norweskimi doświadczeniami w zakresie intensyfikacji wykorzystania energii płynących wód. Zauważalna dysproporcja w zagospodarowaniu tego odnawialnego źródła energii skłania do bacznego przeanalizowania doświadczeń norweskich i – w miarę możliwości – do adaptacji ich do warunków polskich, zwłaszcza że trwają obecnie procedury daleko idących zmian legislacyjnych (nowelizacja prawa energetycznego, projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, projektowana nowelizacja prawa wodnego, propozycja ujednolicenia zapisów uwarunkowań środowiskowych istotnych przy realizacji małych elektrowni wodnych). W przypadku tak interdyscyplinarnego zagadnienia, jakim jest energetyka wodna, pożądany jest udział wszystkich zainteresowanych stron, zarówno inwestorów, jak i przedstawicieli gospodarki wodnej – administratorów cieków, instytucji odpowiedzialnych za ochronę środowiska naturalnego, samorządów terytorialnych, gospodarzy terenu i egzekutorów prawa, oraz organizacji pozarządowych, zaangażowanych w ochronę wód wraz z ich fauną i florą. Seminarium będzie okazją do wymiany poglądów oraz oceny zmian zachodzących w postrzeganiu energetyki wodnej i jej roli zarówno gospodarczej, jak również środowiskowej. Waga i zakres problemów, jakie napotyka hydroenergetyka w Polsce, wymagają przemyślenia i podjęcia prób rozwiązania ich na gruncie legislacyjnym, jak też poprzez jednoznaczną i przyjazną dla sektora interpretację obowiązującego prawa.

Seminarium przeprowadzone zostanie w formule dyskusji na kanwie prezentacji kolejnych etapów prowadzonej przez inwestora, podejmującego się budowy elektrowni wodnej w Norwegii i w Polsce, procedury zmierzającej do uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni i prawa do jej użytkowania. Chcielibyśmy, aby Dyskusja obejmowała następującą problematykę:
• przebieg procesu przedinwestycyjnego elektrowni wodnej,
• współpraca z organami odpowiedzialnymi za wydanie uwarunkowań, zgód, uzgodnień i decyzji administracyjnych,
• wpływ społeczności lokalnych oraz organizacji pozarządowych i społecznych na procedury administracyjne; rola i umocowanie prawne tych ciał do udziału w postępowaniach,
• ograniczenia w korzystaniu ze stopni wodnych dla celów energetycznych,
• współpraca energetyki wodnej z instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną (np. w zakresie zapobiegania suszy i powodzi),
• obciążenia fiskalne nakładane na energetykę wodną,
• praktyczne stosowanie uregulowań unijnych dotyczących wykorzystania zasobów energii odnawialnej i ochrony przyrody.

Do uczestniczenia w seminarium w roli panelistów chcemy zaprosić przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Kraków, Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Urzędu Gminy Łapsze Górne.

Spotkanie seminaryjne rozpoczniemy o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej ZEW Niedzica SA i zakończymy podsumowaniem i wnioskami, które będą redagowane na bieżąco w czasie prowadzonej dyskusji. Przewidujemy zakończenie seminarium o godz. 13.00.

Zarząd Towarzystwa Elektrowni Wodnych zaprasza do dyskusji wszystkich zainteresowanych zagadnieniami likwidacji barier administracyjno - prawnych i uczynieniu procesu postępowania administracyjnego przy pozyskiwaniu decyzji uprawniających do budowy elektrowni wodnych bardziej przyjaznym zarówno dla inwestorów, jak i urzędników biorących udział w tym procesie.

Komentarze
Dodaj nowySzukaj
Komentuj
Pseudonim lub imię:
Strona WWW:
Tytuł:
Kod UBB:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
 
Security Image
Wpisz kod z obrazka.

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

>'; } doGzip(); ?>; ?>