Reklama w biuletynie HYDROENERGETYKA
Jak co roku, w kwietniu br. planujemy wydać Biuletyn HYDROENERGETYKA. Wydawnictwo to rozpowszechniamy rozsyłając firmom z branży energetycznej, rozdajemy na wszelkich konferencjach, seminariach, Zgromadzeniu Krajowym TEW oraz targach, w które Towarzystwo Elektrowni Wodnych jest zaangażowane.
 
Imprezy, na których spotykają się elity specjalistów polskiej energetyki wodnej są doskonałą okazją do zaprezentowania swojego dorobku także w formie artykułów lub reklam zamieszczanych w naszym biuletynie cieszącym się powodzeniem w środowisku hydroenergetyków.
 
Tegoroczny biuletyn ma następujące założenia: nakład 1000 sztuk, format A4, pełny kolor, ok. 20 stron. Zamieszczone w nim będą publikacje i reklamy w formacie A4.
 
Cena reklamy (cena netto):
  • strona A4 standard  1100zł
  • strona wewnętrzna okładki  1600zł
  • okładka - ostatnia strona  2500zł
 
Artykuły publikujemy na preferencyjnych warunkach, w zależności od ich charakteru i zawartości.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontaktowanie się w tej sprawie z biurem TEW. Adres:

Biuro Towarzystwa Elektrowni Wodnych

ul. Piaskowa 18, 84-240 Reda

tel./fax (58) 678 79 51 kom. 605 56 55 86

e-mail: biuro@tew.pl lub biuro.tew@gmail.com


Termin nadsyłania gotowych reklam (w zapisie elektronicznym pdf, cdr ver 13, tiff 300 dpi, wraz z wydrukiem wzoru gotowej strony) mija dnia 17 marca 2018 r.
Towarzystwo Elektrowni Wodnych oferuje dodatkowo możliwość opracowania strony graficznej reklamy za dodatkową opłatą od 200 zł. + VAT wg obowiązującej stawki.
 
Zmieniony ( 05.02.2018. )