Reklama w biuletynie HYDROENERGETYKA
Co roku w kwietniu TEW wydaje biuletyn HYDROENERGETYKA. Wydawnictwo to rozpowszechniamy rozsyłając firmom z branży energetycznej, rozdajemy na wszelkich konferencjach, seminariach, Zgromadzeniu Krajowym TEW oraz na targach, w które Towarzystwo Elektrowni Wodnych jest zaangażowane.
 
Imprezy, na których spotykają się elity specjalistów polskiej energetyki wodnej są doskonałą okazją do zaprezentowania swojego dorobku także w formie artykułów lub reklam zamieszczanych w naszym biuletynie cieszącym się powodzeniem w środowisku hydroenergetyków
Biuletyn ma następujące założenia: nakład 1500 sztuk, format A4, pełny kolor, ok. 20-30 stron. Zamieszczane są nim będą publikacje i reklamy w formacie A4.
 
Cena reklamy (cena netto):
  • strona A4 standard  1000zł
  • strona wewnętrzna okładki  1300zł
  • okładka - ostatnia strona  1500zł
 
Artykuły publikujemy na preferencyjnych warunkach, w zależności od ich charakteru i zawartości.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontaktowanie się w tej sprawie z biurem TEW. Adres:

Biuro Towarzystwa Elektrowni Wodnych

ul. Piaskowa 18, 84-240 Reda

tel./fax (058) 678 79 51 kom. 605 56 55 86

e-mail: biuro@tew.pl lub biuro.tew@gmail.com


Reklamy gotowe, przygotowane przez zainteresowanego w zapisie elektronicznym wraz z wydrukiem wzoru gotowej strony, aby zostały zamieszczone w najbliższym wydaniu biuletynu powinny być nadesłane do połowy marca.
Towarzystwo Elektrowni Wodnych oferuje dodatkowo możliwość opracowania strony graficznej reklamy za dodatkową opłatą od 200 zł.
 
Zmieniony ( 30.01.2010. )