Nowi członkowie zwyczajni (06.07.2015)
06.07.2015.
Zarząd TEW przyjął w nasze szeregi dwóch nowych członków zwyczajnych: 
Kol. Marcin Dzidowski jest magistrem prawa, ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie jest komplementariuszem Spółki komandytowej: Dzidowski, Kowalczyk, Muster. Kol. Dzidowski związany jest z energetyką poprzez wieloletnią pracę w dziale prawnym PGE Energia Odnawialna. 
Kol. Krzysztof Janus jest magistrem inżynierem ochrony przyrody. Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska. Jest specjalistą ochrony przyrody prowadzącym działalność gospodarczą jako Biuro analiz Środowiskowych Krzysztof Janus „GEKON”.

Nasi nowi koledzy parają się profesjami na pierwszy rzut oka tak dalekimi od zagadnień na co dzień absorbujących uwagę hydroenergetyków, że nasuwa się pytanie, w jaki sposób ich działanie na rzecz Towarzystwa może przekładać się na realizację celów statutowych. Wszakże wobec zmian, w obliczu których staje obecnie energetyka wodna, pozyskanie specjalistów z zakresu prawa i ochrony przyrody wydaje się być cennym wzmocnieniem kadr. Obecnie ataki na energetykę przypuszczane są głównie z pozycji ekologicznych za pomocą instrumentów prawnych. Mając w swoich szeregach specjalistów z obu tych dziedzin możemy skuteczniej te ataki odpierać i przeciwdziałać im.
 
Mamy nadzieję, że już wkrótce zostanie utworzony roboczy Zespół Prawny TEW, który będzie przede wszystkim monitorował wszelkie propozycje zmian w obowiązujących aktach prawnych, mogących mieć wpływ na zmianę statusu energetyki wodnej. Zespół ten będzie również inicjował zmiany w obowiązującym prawie idące w kierunku poprawy warunków funkcjonowania energetyki wodnej i stwarzające warunki do jej rozwoju. Do Zespołu Prawnego TEW oprócz stałego składu będą dopraszani specjaliści ze wszystkich dziedzin związanych z energetyką wodną, zależnie od aktualnego zakresu prowadzonych analiz.
Liczymy bardzo na zaangażowanie w tym zespole naszych dwóch nowych członków.

kats