Zarząd
13.10.2014.
Zarząd Towarzystwa Elektrowni Wodnych

Prezes Zarządu TEW
Janusz Steller

Wiceprezesi
Tomasz Bruzda
Janusz Herder

Sekretarz
Katarzyna Trojanowska

Skarbnik
Jerzy Kujawski

Członkowie zarządu
Jan Krzyszkowski
Tadeusz Sobolewski
Jan Wróblewski
 
Prezesi Honorowi
Stanisław Cicholski
Stanisław Lewandowski