Mapa zasobów energii odnawialnej w Polsce
12.08.2007.

mt_ignore:mapa_zrodel_odnawialnych.jpg

Na fotografii widaĉ fragment mapy, ca³ħ mapê można zamówiĉ telefonicznie pod numerem:
/0-pref-58/ 678 79 51.