Praca ESP w zwarciu hydraulicznym

    W dwumiesięczniku "Rynek Energii" ukazał się artykuł "Poprawa elastyczności pracy elektrowni szczytowo-pompowych poprzez wprowadzenie systemu pracy w zwarciu hydraulicznym" (autorzy: M. Lewandowski, M. Kaniecki, A. Adamkowski, A. Kamiński, S. Lewandowski, K. Trojanowska). Redakcja wyraziła zgodę na publikację artykułu na naszej stronie zwracając się jednocześnie z prośbą o częste cytowanie artykułów z "Rynku Energii" w publikacjach, pracach naukowych i referatach konferencyjnych.

    © 2024 TEW. All Rights Reserved.