Konferencja HYDROFORUM 2020 odwołana

     

    Z przykrością informujemy, że warunki pandemiczne zmusiły nas do odwołania tegorocznej konferencji HYDROFORUM planowanej w Gdańsku w dniach 10-11. grudnia 2020r. 

     Polskie Konferencje Hydroenergetyczne HYDROFORUM - informacje ogólne

    Polskie Konferencje Hydroenergetyczne HYDROFORUM kontynuują wcześniejszy cykl dorocznych konferencji PKH RENEXPO Poland oraz konferencji HYDROFORUM, organizowanych dawniej przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Stanowią platformę dyskusji nad wyzwaniami, przed którymi staje sektor energetyki wodnej w Polsce i w innych krajach Europy w świetle zmian w otoczeniu prawno-administracyjnym, a także potencjału hydroenergetycznego, stanu techniki oraz uwarunkowań ekonomicznych i środowiskowych. Zebrania służą wymianie opinii i informacji na temat perspektyw i obserwowanych trendów rozwojowych sektora, doświadczeń z budowy i eksploatacji elektrowni wodnych, a także nowych rozwiązań technicznych i wyników prac badawczo-rozwojowych. Do udziału zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli szeroko rozumianego sektora energetyki wodnej, uczelni i instytutów badawczych, władz państwowych i samorządowych, a także organizacji pozarządowych. Konferencje są adresowane głównie do przedstawicieli regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej. Obrady trwają 1 do 2 dni i toczą się w języku polskim oraz angielskim, z wykorzystaniem tłumaczenia symultanicznego. W roku bieżącym konferencja chcemy powiązać z wizytą techniczną w EW Żarnowiec. 

    © 2024 TEW. All Rights Reserved.