Wspólne oświadczenie narodowych stowarzyszeń hydroenergetycznych i wytwórców energii elektrycznej w sprawie Covid-19

    Komunikat

    W dniu 23 kwietnia br. Biuro IHA (International Hydropower Association) ogłosiło wspólne oświadczenie narodowych stowarzyszeń hydroenergetycznych i wytwórców energii elektrycznej w sprawie COVID-19. W oświadczeniu tym zwraca się uwagę, że wysiłki zmierzające do ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19 powinny w dużym mierze być skierowane na sektor energetyki wodnej, której z jednej strony wyraźnie ucierpiał wskutek niepewności i braku płynności finansowania i refinansowania wielu projektów hydroenergetycznych, a z drugiej strony stanowi istotne, a nawet zasadnicze, źródło zasilania wielu regionów świata i najbardziej liczące się globalnie źródło „zielonej” energii elektrycznej oraz kluczowe narzędzie zapewniające bezpieczeństwo i stabilność sieci elektroenergetycznej w warunkach rosnącej penetracji przez źródła niestabilne.

    Wśród 16 sygnatariuszy oświadczenia jest również Towarzystwo Elektrowni Wodnych, które zamierza zabiegać o wyasygnowanie na rzecz energetyki wodnej części środków z perspektywy finansowej 2022-27 Unii Europejskiej oraz z funduszu odbudowy gospodarki po pandemii COVID-2019. Pełen tekst oświadczenia pod auspicjami IHA dostępny jest tutaj (link)

    © 2024 TEW. All Rights Reserved.