Artykuł w czasopiśmie Energetyka Wodna 4/2020 (36)

    W czasopiśmie Energetyka Wodna 4/2020 (36) został opublikowany artykuł pt.: "Skutki i rozpoznane przyczyny niekontrolowanego zjawiska uderzenia hydraulicznego w układach przepływowych elektrowni wodnych". W artykule opisano kilka groźnych przypadków uderzenia hydraulicznego zaobserwowanego podczas licznych prac zrealizowanych na rzecz energetyki wodnej. Uderzenie hydrauliczne od wielu lat stanowi przedmiot prac zorientowanych na kontrolowanie i zapobieganie negatywnym skutkom tego zjawiska, mimo to w praktyce eksploatacyjnej elektrowni wodnych jest nadal dość często spotykane. Wydaje się, że taki stan rzeczy wynika niedostatecznej uwagi jaką poświęca się problemom zabezpieczenia elementów układów przepływowych hydrozespołów oraz działaniom mającym na celu łagodzenie przebiegu zjawiska uderzenia hydraulicznego. Autorzy postulują potrzebę uwzględnienia tych problemów nie tylko na etapie projektowania i budowy układów hydraulicznych, lecz także na etapie ich eksploatacji poprzez wdrażanie sprawdzonych w praktyce rozwiązań. Biorąc pod uwagę częste katastrofalne skutki uderzeń hydraulicznych nadrzędne powinno stać się dzielenie wiedzy i doświadczeń w celu umożliwienia skutecznej eliminacji błędów, jakie popełniane są przy projektowaniu i/lub podczas eksploatacji obiektów narażonych na to zjawisko. Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu, który dostępny jest w wersji elektronicznej w naszej bibliotece TUTAJ.

    Autorami artykułu są członkowie naszego Towarzystwa: Adam Adamkowski, Mariusz Lewandowski i Stanisław Lewandowski.

    Jest to kolejny artykuł ukazujący się w Energetyce Wodnej w nawiązaniu do wystąpień referatowych podczas Polskich Konferencji Hydroenergetycznych. Członków Towarzystwa Elektrowni Wodnych zapraszamy do bezpłatnej prenumeraty. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem TEW.

    © 2024 TEW. All Rights Reserved.