MEW Sromowce V – efektywne wykorzystanie potencjału Dunajca

    MEW Sromowce VNa początku lipca tego roku odbyło się otwarcie Małej Elektrowni Wodnej Sromowce V, zlokalizowanej przy istniejącym piętrzeniu Sromowce Wyżne na rzece Dunajec. Inwestycja została kompleksowo zrealizowana przez Enerko Energy Sp. z o.o. w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obiekt stanowi przykład dobrych praktyk w zakresie efektywnego wykorzystania przepływu nienaruszalnego, jako potencjału hydroenergetycznego rzeki, który dotychczas nie był spożytkowany. Ten dodatkowy wolumen pozwolił na zaprojektowanie i wykonanie hydrowęzła wyposażonego w turbinę Kaplana w układzie „S” o przepływie instalowanym 4m3/s i nominalnej mocy 325kW, która przystosowana jest do pracy ciągłej przez cały rok. Tego rodzaju przedsięwzięcia, zwiększające wydajność wykorzystywanych już zasobów, nabierają coraz istotniejszego znaczenia w obliczu nadchodzących wyzwań sektora energetycznego.

    Realizacja inwestycji wymagała od wykonawcy przygotowania kompleksowej, multidyscyplinarnej dokumentacji projektowej, a także przeprowadzenia w imieniu inwestora złożonej procedury formalno-prawnej wraz z uzgodnieniami międzynarodowymi, co wynika z faktu, że Dunajec jest rzeką graniczną. W wyniku uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zezwalających na budowę i uruchomienie elektrowni oraz dostosowanie ujęcia wody i renowację kanału zasilającego elektrownię, Enerko Energy Sp. z o.o. wykonało kolejny etap prac składający się z robót budowlano-montażowych. Zrównoważone podejście do inwestycji zaowocowało obniżeniem poniesionych wydatków, dzięki wykorzystaniu nieużywanego żelbetowego kanału doprowadzania wody do planowanego (ale nigdy nie zrealizowanego) ośrodka zarybieniowego. Po zakończeniu wszystkich planowanych robót inżynierowie z sukcesem dokonali oficjalnego uruchomienia urządzeń. MEW Sromowce to nowoczesny i w pełni zautomatyzowany obiekt, pozwalający na bezobsługową pracę i jej zdalny monitoring za pomocą systemu wizualizacji informacji SCADA.MEW Sromowce V prezentacja

    © 2024 TEW. All Rights Reserved.