Konferencja HYDROFORUM 2023 Wrocław 25-27.10.2023

  HYDROFORUM 2023 

  (Wrocław 25-27.10.2023)

  Po raz kolejny zapraszamy do udziału w naszym dorocznym spotkaniu hydroenergetyków, które swoją nazwą i tematyką kontynuuje tradycję cyklu konferencji naukowo-technicznych HYDROFORUM zapoczątkowanych jeszcze w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN. 

  Tegoroczne obrady odbędą się w dniach 25 i 26 w hotelu „SCANDIC” we Wrocławiu. W dniu 27 października planujemy wizytę studyjną w Elektrowni Wodnej Malczyce. Podobnie, jak w latach ubiegłych, organizatorami są Towarzystwo Elektrowni Wodnych (TEW), Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) i Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW). Korzystamy też ze wsparcia naszych nieocenionych partnerów.

  Zapraszamy do rejestrowania się on-line lub poprzez przesłanie nam wypełnionego formularza rejestracyjnego. Formularz ten, wraz z innymi materiałami konferencyjnymi, jest dostępny w dokumentach do pobrania ze strony hydroforum.tew.pl.

   

  Na początku października bieżącego roku mija 50 lat od konferencji naukowo-technicznej HYDROFORUM inicjującej wieloletni cykl wydarzeń o tej samej nazwie. Konferencja HYDROFORUM’73 zorganizowana została w Gdańsku przez ówczesny Zakład Dynamiki Cieczy Instytutu Maszyn Przepływowych PAN przy współpracy z Zakładami Energetycznymi Okręgu Północnego z siedzibą w Bydgoszczy. Tematyka koncentrowała się na zagadnieniach projektowania i eksploatacji hydraulicznych maszyn wirnikowych ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wodnej. Silnym akcentem było podsumowanie doświadczeń z dwuletniej eksploatacji elektrowni pompowo-szczytowej Żydowo. Konferencje pierwszego cyklu HYDROFORUM organizowano do roku 2005, kiedy to uznano, że dotychczasowa formuła wyczerpała się. Organizowane co 5 lat wydarzenie nie dawało możliwości adekwatnej reakcji na niestabilną sytuację krajowej energetyki wodnej, a wysiłek pracowników IMP PAN zaangażowanych w przygotowanie konferencji nie dawał się pogodzić z ich codziennymi obowiązkami zawodowymi.

  Współorganizatorem dwóch ostatnich edycji było Towarzystwo Elektrowni Wodnych, a tematyka coraz bardziej ciążyła ku aspektom strategicznym, prawno-ekonomicznym i środowiskowym  funkcjonowania energetyki wodnej. Przebieg HYDROFORUM 2000 i 2005 wskazywał, że w kraju istnieje autentyczna potrzebna regularnych spotkań przedstawicieli sektora energetyki wodnej zarówno we własnym gronie, jak i z przedstawicielami różnych ośrodków decyzyjnych, a także partnerami z otoczenia przemysłowego, biur projektowych, ośrodków badawczych i badawczo-rozwojowych. W tej sytuacji wznowienie cyklu nastąpiło już w roku 2011 – w nowej formule, początkowo pod nazwą związaną z targami energetyki odnawialnej RENEXPO Poland.

  Dzisiejsze Polskie Konferencje Hydroenergetyczne HYDROFORUM są dorocznymi wydarzeniami o regionalnym zasięgu europejskim, organizowanymi zwykle w pobliżu nowych lub modernizowanych obiektów hydroenergetycznych, stanowiących cel wizyt technicznych. Organizatorem głównym jest Towarzystwo Elektrowni Wodnych (TEW). Współorganizatorami są: Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN (IMP PAN), który ponosi odpowiedzialność za stronę merytoryczną. Do tego grona zapraszamy zwykle współorganizatora lokalnego oraz partnerów gotowych nas wspomóc na różnych etapach przygotowań i podczas samego wydarzenia.

  Obrady prowadzone są w języku polskim i angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym. Zakres tematyczny jest dopasowywany do bieżącej sytuacji sektora energetyki wodnej i zainteresowań zawodowych środowiska hydroenergetyków. Zagadnienia dotyczące strategii i różnych uwarunkowań rozwoju sektora poprzedzają informacje o nowych inwestycjach, problematykę techniczną i środowiskową oraz typowe doniesienia naukowe, które pozostawiamy na koniec obrad. Za sprawą projektu europejskiego Life NEXUS, od roku ubiegłego w programie konferencji gości znowu tematyka pompowa – głównie dotycząca zastosowań pomp w ruchu turbinowym. Trend ten będziemy starać się utrzymać w latach następnych.

  Centralnym punktem obrad jest Debata HYDROFORUM, poświęcona bieżącym problemom sektora w kraju i w regionie. Do stołu panelowego zapraszamy przedstawicieli urzędów centralnych, szeroko rozumianej hydroenergetyki i świata nauki, a także niezależnych ekspertów. Zawsze przewidujemy udział uczestników obecnych na sali obrad. Ostateczny temat tegorocznej debaty zależy od możliwości pozyskania reprezentatywnych uczestników panelu. Wśród preferowanych tematów dyskusji mieści się przede wszystkim zamiar wznowienia rozwoju energetyki pompowo-szczytowej w Polsce oraz sprawa odtworzenia niezbędnego zasobu specjalistów w perspektywie najbliższych dziesięcioleci.

  Tegoroczną konferencję zaplanowaliśmy w dniach 25 i 26 października w hotelu Scandic we Wrocławiu. Poprzedzi je Zgromadzenie Krajowe TEW w tym samym miejscu w dniu 24 października. Pod uwagę bierzemy uczestnictwo w HYDROFORUM w trybie on-line. Sprawę tę zamierzamy rozstrzygnąć w ciągu najbliższych tygodni biorąc pod uwagę zarówno nasze możliwości techniczne, jak i zainteresowanie uczestników. Wizyta studyjna odbędzie się po południu 26 października lub przed południem 27 października. W najbliższym czasie zamierzamy doprowadzić do potwierdzenia wstępnych uzgodnień z właścicielem obiektu. Prosimy śledzić kolejne aktualizacje tego komunikatu.

  W pakiecie konferencyjnym uczestnicy otrzymają wersję drukowaną książki streszczeń HYDROFORUM. Wersja elektroniczna książki zostanie udostępniona wszystkim zainteresowanym ze strony internetowej TEW do końca listopada br. Za zgodą autorów z tej samej strony udostępnione zostaną także prezentacje towarzyszące kolejnym wystąpieniom konferencyjnym. Autorzy wybranych wystąpień zostaną zaproszeni do opracowania artykułów przeznaczonych do publikacji w kwartalniku Energetyka Wodna. Niektórzy otrzymają także propozycję zgłoszenia artykułu do zeszytu specjalnego recenzowanego pisma Transactions of the IFFM. Ukazanie się zeszytu będzie uzależnione od liczby zgłoszeń..

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.