XXXII sprawozdawczo wyborcze Zgromadzenie Krajowe TEW - Wrocław 24.10.2023

  Szanowni Państwo/Koleżanki/Koledzy

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Zgromadzeniu Krajowym TEW , które jak już wcześniej informowaliśmy odbędzie się w dniu 24 października 2023r.
  Miejsce obrad: Wrocław, Hotel Scandic**** (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 53/57)
  Początek obrad Zgromadzenia  24 października 2022 r. godz. 13:45
  W przypadku braku quorum, drugi termin  ustala się na 24.10.2023 r. o godz. 1400 w tym samym miejscu
  Członkowie chcący wziąć udział w Zgromadzeniu proszeni są o zgłaszanie się w terminie do 18 października 2022r. Jest to niezbędne ze względów organizacyjnych. Zachęcamy do rejestrowania uczestnictwa  poprzez formularz na naszej stronie internetowej www. tew.pl. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod zakładką "Rejestracja uczestników Zgromadzenia Krajowego TEW (link: http://www.tew.pl/index.php/pl/rejestracja-uczestnikow-zgromadzenia-krajowego-tew ).  Dopuszczamy też możliwość zgłaszania telefonicznego lub e-mail do biura TEW.

  Tegoroczne Zgromadzenie ma charakter sprawozdawczo-wyborczy - wybierzemy nowe władze Towarzystwa: Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

  Planujemy przyjąć na ZK nowy tekst Statutu TEW. Głównym celem jest uporządkowanie redakcji tekstu statutu, który po licznych zmianach stał się nieprzejrzysty. Planowane jest też wprowadzenie kilku zmian merytorycznych. Prosimy zatem o zapoznanie się z projektem stosownej uchwały oraz załączonymi do tego projektu uchwały propozycją nowego tekstu statutu oraz komunikatem, w którym opisano zakres zaproponowanych zmian.

  Podczas Zgromadzenia przewidujemy ważną dyskusję programową. W celu wprowadzenia w proponowaną tematykę prosimy o zapoznanie się z materiałami, które publikujemy w zakładce "Się dzieje" na naszej stronie internetowej.

  Po zakończeniu obrad zapraszamy wszystkich uczestników Zgromadzenia na uroczystą kolację koleżeńską.

  Zgromadzenie będzie połączone organizacyjnie z konferencją Hydroforum 2023, która odbędzie się w dniach 25-26 października. Zachęcamy równocześnie do zgłaszania się do udziału w tej konferencji. Szczegóły znajdują się na stronie hydroforum.tew.pl , tam też istnieje możliwość zarejestrowania się na tę konferencję. 

  Aktualizowane informacje o Zgromadzeniu będziemy publikować na bieżąco na stronie internetowej TEW. Zakładka: Zgromadzenie Krajowe TEW, http://www.tew.pl/index.php/pl/zgromadzenie-krajowe-tew

  Dokumenty do pobrania ze strony www.tew.pl

  Zaproszenie

  - regulamin obrad

  - propozycja programu obrad

  - druk zgłoszenia na ZK

  - projekt Uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu Statutu

  - projekt nowego tekstu Statutu według propozycji Zarządu (załącznik nr 1 do projektu Uchwały)

  - Komunikat Zarządu TEW w sprawie propozycji zmian w Statucie (załącznik nr 2 do projektu Uchwały)

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.