Łupawa - Drzeżewo

    {jgxgal folder:=[images/stories/drzezewo] cols:=[4]}Elektrownia wodna Drzeżewo zlokalizowana w 36 kilometrze rzeki Łupawy. W skład stopnia wchodzą następujące budowle : elektrownia wodna, jaz żelbetowy i zapora ziemna. Stopień istnieje w tym miejscu od 1925 roku. Pierwotnie spiętrzenie wykorzystywano do napędu młyna i produkcji energii elektrycznej. Młyn został w latach powojennych zniszczony i do 1972 roku korzystano z wody dla celów energetyki wodnej. W 1972 roku stopień zmodernizowano. Zlikwidowano drewniany jaz istniejący wcześniej przy elektrowni i wykonano w jego miejscu zaporę ziemną. Na prawym brzegu rzeki wykonano żelbetowy jaz zamykany pięcioma zastawkami z poszurem w formie żelbetowego koryta. W jednym z przęseł jazu zainstalowano stalowy lewar o przepustowości 3,0 m3/s. Wyposażenie elektrowni stanowi turbina o osi pionowej, typu Francisa, o mocy 175 kW. Przy spadzie 2,4 m roczna produkcja energii elektrycznej wynosi średnio 950 tys. kWh.Zdjęcia i opis pochodzą ze strony Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór.

    © 2024 TEW. All Rights Reserved.