Elektrownie wodne-?ebie??

    {jgxgal folder:=[images/stories/?ebie??] cols:=[5]}

    Elektrownia wodna ?ebie?? zlokalizowana na rzece ?upawie, pomiÄ?dzy stopniami Poganice i Drze??ewo, oko??o 52,1 kilometra powy??ej uj??cia do jeziora Gardno. W sk??ad stopnia wchodzÄ? : elektrownia wodna ?ebie?? I po??o??ona prawym brzegu rzeki, jaz 9 i wybudowana na lewym brzegu elektrownia wodna ?ebie?? II. Stopie?? istnieje w tym miejscu od 1933 roku. Pierwotnie spiÄ?trzenie wykorzystywano do produkcji energii elektrycznej w elektrowni po??o??onej na prawym brzegu rzeki oraz napÄ?du m??yna spalonego w czasie dzia??a?? wojennych. W 1990 roku w miejscu zniszczonego m??yna wybudowano i oddano do u??ytkowania elektrowniÄ? ?ebie?? II. Obie elektrownie pracujÄ? na spadzie 2,3 m. Pierwsza jest wyposa??ona w turbinÄ? Francisa, o osi pionowej i mocy 50 kW. Druga w turbinÄ? lewarowÄ? o osi poziomej i mocy równie?? 50 kW. Elektrownie produkujÄ? rocznie oko??o 570 kWh energii elektrycznej.ZdjÄ?cia i opis pochodzÄ? ze strony O??rodka Technicznej Kontroli Zapór.

    © 2024 TEW. All Rights Reserved.