KRAJOWE FORUM POLITYKI WSPIERANIA ROZWOJU MEW

   

   Instytut Paliw

  i Energii Odnawialnej

   {jgxtimg src:=[images/stories/logo_tew.jpg] width:=[200]}  Towarzystwo rozwoju małych elektrowni wodnych   {jgxtimg src:=[images/stories/logo_esha.jpg] width:=[200]}

   

  Zapraszamy na seminarium

  KRAJOWE FORUM POLITYKI WSPIERANIA ROZWOJU MEW.”

   

  które odbędzie się 11 września 2008 r.

  w Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej

  ul.. Jagiellońska 55, Warszawa

   

  Organizatorzy:          Instytut Paliw i Energii Odnawialnej , Warszawa

  Towarzystwo Elektrowni Wodnych (TEW)

  Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW)

  Patronat:                    Europejskie Stowarzyszenie ds. Małej Energetyki Wodnej (ESHA)

   

   

  Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o zapoznanie się z załączonymi materiałami oraz o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres biura TEW.

   

  Materiały do pobrania:

   -program i zagadnienia do dyskusji

  -formularz zgłoszeniowy

  -mapka dojazdowa {jgxtimg src:=[images/stories/mapa_dojazd.jpg] width:=[150]}

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.