Szkolenie kwalifikacyjne ECO INCEPTUM

  W dniu 25 września 2010 w Centrum Kongresowym Hotelu IOR w Poznaniu odbędzie się SZKOLENIE KWALIFIKACYJNE organizowane przez firmę Eco Inceptum, podczas którego można będzie uzyskać następujące świadectwa kwalifikacyjne:
  E I – uprawnia do eksploatacji oraz obsługi urządzeń elektrycznych czyli w branży MEW, wszystkich urządzeń, szaf, połączeń związanych z wytwarzaniem, przepływem, czy pomiarem energii elektrycznej. Zwracamy tu uwagę, iż świadectwa kwalifikacyjne należy posiadać, nawet wówczas, kiedy mamy w elektrowni urządzenia „bezobsługowe”.
  E II – uprawnienia do eksploatacji oraz obsługi urządzeń energetycznych, takich jak turbiny wodne, wiatrowe, parowe itp.
  D I – uprawnienia dozoru, upoważniają do wydawania poleceń dla osób, które eksploatują urządzenia elektryczne. Powinien je posiadać każdy przełożony osoby, która pracuje w MEW.
  D II – uprawnienia dozoru, upoważniają do wydawania poleceń dla osób, które eksploatują urządzenia energetyczne. Powinien je posiadać każdy przełożony osoby, która pracuje w MEW.
  Do pobrania: informacja i zgłoszenie

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.