Inne informacje

  Inne informacje o naszych działaniach

  Towarzystwo Elektrowni Wodnych powstało w 1991 roku z inicjatywy 18 członków-założycieli wywodzących się z pracowników naszych największych elektrowni wodnych. Rejestrację TEW otrzymało w 1992 roku. Obecnie liczy 176 członków zwyczajnych w tym 8 członków honorowych i 30 członków wspierających. Głównym celem działania TEW jest ochrona i reprezentacja istniejących elektrowni wodnych energetyki zawodowej oraz aktywne wspieranie rozwoju energetyki wodnej i innych odnawialnych źródeł energii.

  Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą, głównie w obszarach związanych z gospodarką wodną i energetyką odnawialną:
  - wykonuje analizy, opracowania i ekspertyzy,
  - organizuje wystawy, konferencje, seminaria i szkolenia,
  - organizuje działalność promocyjną i reklamową (m.in. wydawnictwa promocyjne)

  Cele statutowe

  1. Podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego wykorzystania zasobów wodno-energetycznych kraju jak i tworzenie uzupełniających źródeł energii elektrycznej w elektrowniach przepływowych, zbiornikowych i pompowych będących najbardziej korzystnymi z punktu widzenia ochrony środowiska jak też poprawnej ekonomiki Krajowego Systemu Energetycznego.

  2. Inicjowanie, propagowanie i wdrażanie postępu technicznego w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych.

  3. Propagowanie i inicjowanie działalności mającej na celu wykorzystanie innych odnawialnych źródeł energii dla wytwarzania energii elektrycznej (słońce, wiatr, biogaz itp.).

  4. Współdziałanie z władzami państwowymi i gospodarczymi, instytucjami naukowymi i organizacjami społecznymi w zakresie ochrony interesów hydroenergetyki na terenie całego kraju.

  5. Wykonywanie analiz ekonomicznych związanych z produkcją i magazynowaniem energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

  6. Reprezentowanie Towarzystwa, jego potrzeb i interesów wobec władz państwowych, gospodarczych i innych instytucji prawnych i osób fizycznych.

  7. Popularyzacja w społeczeństwie zagadnień technicznych, ekonomicznych i ekologicznych z dziedziny hydroenergetyki i innych odnawialnych źródeł energii.
  © 2024 TEW. All Rights Reserved.