XXIX Zgromadzenie Krajowe TEW


    Zarząd Towarzystwa Elektrowni Wodnych informuje członków TEW, że tegoroczne Zgromadzenie Krajowe naszego stowarzyszenia planowane jest na 9 grudnia 2020 r. w Gdańsku i ma być połączone z doroczną konferencją Hydroforum planowaną na 10-11 grudnia.

    Informacje o Zgromadzeniu będziemy publikować w zakładce Zgromadzenie Krajowe TEW.

    Uczestnicy Zgromadzenia mogą zgłaszać swoje uczestnictwo za pomocą formularza online

    © 2020 TEW. All Rights Reserved.