Prezentacje

  Korzystanie z zasobów tej strony do celów publikacyjnych – w tym wystąpień konferencyjnych - jest dozwolone pod warunkiem pełnego odwołania się do źródła informacji. Wyjątek stanową pozycje oznaczone znakiem © (copyright). W ich przypadku należy uzyskać uprzednio zgodę wskazanego za znakiem autora. W sprawie tej można zwrócić się także do Biura Towarzystwa.
   
  2019

   

  Steller J.: Hydropower in Poland – looking forward for a new stimulus, Hydropower Europe Workshop, Lulea (Sweden), August 28th 2019

   

  Steller J.: 3rd East European Hydropower Forum. Introduction to the region, RENEXPO Interhydro 2019, Salzburg, 28.12.2019

   

  2018

   

  Steller J., Lewandowski S., Malicka E., Kremere E., Popa B., Punys P.: Hydropower in the East European region - challenges and opportunities. HYDRO 2018 "Progress through partnerships", Gdańsk, October 15-17th, 2018, Session IIB: Development opportunities

   

  2010

   

  Steller J.: Kawitacja w maszynach i urządzeniach hydraulicznych, VIII Bałtycki Festiwal Nauki, Instytut Oceanologii, Sopot, 28 maja 2010

   

  2009

   

  Steller J.: Energetyka wodna w Polsce – niechciane źródło energii, VII Bałtycki Festiwal Nauki, Instytut Oceanologii PAN, Sopot, 29 maja 2009
  © 2020 TEW. All Rights Reserved.