XXIX Zgromadzenie Krajowe TEW - Gdańsk 9.12.2020

  W dniu 9 grudnia 2020r. w Gdańsku odbyło się XXIX sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Krajowe TEW.

  Zgromadzenie wybrało nowe władze TEW - 15-osobowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

  Poniżej publikujemy materiały ze Zgromadzenia i sprawozdanie Zarządu 

  Sprawozdanie Zarządu

  Sprawozdanie roczne z działalności TEW

  © 2022 TEW. All Rights Reserved.