Prezentacje

  Tu znajdziesz prezentacje z naszych konferencji

  Korzystanie z zasobów tej strony do celów publikacyjnych – w tym wystąpień konferencyjnych - jest dozwolone pod warunkiem pełnego odwołania się do źródła informacji. Wyjątek stanową pozycje oznaczone znakiem © (copyright). W ich przypadku należy uzyskać uprzednio zgodę wskazanego za znakiem autora. W sprawie tej można zwrócić się także do Biura Towarzystwa.
   
  2019

   

  © 2020 TEW. All Rights Reserved.