Aktualności

  Ogłoszenia i ostatnie wiadomości

  HYDROFORUM 2023 

  (Wrocław 25-27.10.2023)

  Po raz kolejny zapraszamy do udziału w naszym dorocznym spotkaniu hydroenergetyków, które swoją nazwą i tematyką kontynuuje tradycję cyklu konferencji naukowo-technicznych HYDROFORUM zapoczątkowanych jeszcze w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN. 

  Tegoroczne obrady odbędą się w dniach 25 i 26 w hotelu „SCANDIC” we Wrocławiu. W dniu 27 października planujemy wizytę studyjną w Elektrowni Wodnej Malczyce. Podobnie, jak w latach ubiegłych, organizatorami są Towarzystwo Elektrowni Wodnych (TEW), Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) i Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW). Korzystamy też ze wsparcia naszych nieocenionych partnerów.

  Zapraszamy do rejestrowania się on-line lub poprzez przesłanie nam wypełnionego formularza rejestracyjnego. Formularz ten, wraz z innymi materiałami konferencyjnymi, jest dostępny w dokumentach do pobrania ze strony hydroforum.tew.pl.

  Janusz S. i Edward Z.4 lutego 2022 r. minęło XXX lat od dnia rejestracji Towarzystwa Elektrowni Wodnych w Wydziale I Cywilnym Sądu Wojewódzkiego we Włocławku. Tym samym, nieco ponad 2 miesiące po zebraniu założycielskim Towarzystwo rozpoczęło swój byt prawny. Jubileuszowy charakter XXXI-go Zgromadzenia Krajowego TEW podkreśliły wspomnienia kol. Leona Bubały, jednego z członków założycieli Towarzystwa, a także lampka szampana, którą wszyscy zebrani mieli okazję wznieść toast za kolejne laty pracy TEW dla dobra polskiej hydroenergetyki. Wspomnienia odczytała wiceprezes i dyrektor Biura TEW, kol. Henryka Stachowicz, która również wręczyła kol. Leonowi Bubale jubileuszowy upominek przygotowany przez ZEW Niedzica. Tekst wspomnień obejmujących głównie pierwsze lata istnienia TEW został opublikowany w książce streszczeń wydarzenia HYDROFORUM 2022, dostępnej z zakładki „Konferencje i seminaria”

  StatuetkaW dniach 26 i 27 października 2022 r. hotel „Witkowski” przy Alei Krakowskiej w Warszawie był miejscem wydarzenia HYDROFORUM 2022, na które złożyła się XI Polska Konferencja Hydroenergetyczna oraz Międzynarodowe Sympozjum Projektu Life NEXUS. W wydarzeniu wzięło udział 78 osób, wygłoszono 18 referatów i 4 wykłady szkoleniowe. Przeprowadzono również dyskusję panelowa na temat wkładu energetyki wodnej w bezpieczeństwo energetyczne kraju. W dniu 28 października duża część uczestników wzięła udział w sesji wyjazdowej w Elektrowni Wodnej Dębe, która obecnie znajduje się w stadium zaawansowanej modernizacji. Miłym akcentem były gratulacje złożone Towarzystwu Elektrowni Wodnych z okazji XXX-lecia od rejestracji w ówczesnym Sądzie Wojewódzkim we Włocławku. Z tej okazji pamiątkową statuetkę wręczył prezesowi TEW ekspert Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, mecenas Paweł Sikorski. Dalsze informacje na temat przebiegu HYDROFORUM 2022 znaleźć można w przedmowie do książki streszczeń, która w tym roku ukazuje się wyjątkowo już po zakończeniu HYDROFORUM. Zamieszczono tu m.in. wspomnienie kol. Leona Bubały z pierwszych lat działalności TEW. Książka streszczeń i większość prezentacji z HYDROFORUM 2022 są już dostępne z naszej strony internetowej (zakładka Konferencje i Seminaria). Zapraszamy do skorzystania z naszych zasobów.

  Tu znajdziesz informacje o naszych działaniach

  Informacje o Zgromadzeniach Krajowych Towarzystwa Elektrowni Wodnych

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.