Aktualności

  Ogłoszenia i ostatnie wiadomości

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Zgromadzeniu Krajowym TEW , które jak już wcześniej informowaliśmy odbędzie się w dniu 25 października 2022r.
  Miejsce obrad: Warszawa, Hotel Witkowski*** (al. Krakowska 131; 02-180 Warszawa)
  Początek obrad Zgromadzenia  25 października 2022 r. godz. 14

  W przypadku braku quorum, drugi termin  ustala się na 25.10.2022 r. o godz. 1415 w tym samym miejscu
  Członkowie chcący wziąć udział w Zgromadzeniu proszeni są o zgłaszanie się w terminie do 18 października 2022r

   Dalsze informacje w zakładce "Zgromadzenie Krajowe TEW"

  MEW Sromowce VNa początku lipca tego roku odbyło się otwarcie Małej Elektrowni Wodnej Sromowce V, zlokalizowanej przy istniejącym piętrzeniu Sromowce Wyżne na rzece Dunajec. Inwestycja została kompleksowo zrealizowana przez Enerko Energy Sp. z o.o. w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obiekt stanowi przykład dobrych praktyk w zakresie efektywnego wykorzystania przepływu nienaruszalnego, jako potencjału hydroenergetycznego rzeki, który dotychczas nie był spożytkowany. Ten dodatkowy wolumen pozwolił na zaprojektowanie i wykonanie hydrowęzła wyposażonego w turbinę Kaplana w układzie „S” o przepływie instalowanym 4m3/s i nominalnej mocy 325kW, która przystosowana jest do pracy ciągłej przez cały rok. Tego rodzaju przedsięwzięcia, zwiększające wydajność wykorzystywanych już zasobów, nabierają coraz istotniejszego znaczenia w obliczu nadchodzących wyzwań sektora energetycznego.

  Konferencja HYDROFORUM 2022 Warszawa 26-27.10.2022

  Rozpoczęliśmy przygotowania do konferencji Hydroforum 2022. W tym roku odbędzie się ona w Warszawie

  Informacje o konferencji będziemy sukcesywnie publikować na stronie hydroforum.tew.pl

  Tu znajdziesz informacje o naszych działaniach

  Informacje o Zgromadzeniach Krajowych Towarzystwa Elektrowni Wodnych

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.