Aktualności

  Ogłoszenia i ostatnie wiadomości

  Komunikat

  W dniu 23 kwietnia br. Biuro IHA (International Hydropower Association) ogłosiło wspólne oświadczenie narodowych stowarzyszeń hydroenergetycznych i wytwórców energii elektrycznej w sprawie COVID-19. W oświadczeniu tym zwraca się uwagę, że wysiłki zmierzające do ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19 powinny w dużym mierze być skierowane na sektor energetyki wodnej, której z jednej strony wyraźnie ucierpiał wskutek niepewności i braku płynności finansowania i refinansowania wielu projektów hydroenergetycznych, a z drugiej strony stanowi istotne, a nawet zasadnicze, źródło zasilania wielu regionów świata i najbardziej liczące się globalnie źródło „zielonej” energii elektrycznej oraz kluczowe narzędzie zapewniające bezpieczeństwo i stabilność sieci elektroenergetycznej w warunkach rosnącej penetracji przez źródła niestabilne.

  Wśród 16 sygnatariuszy oświadczenia jest również Towarzystwo Elektrowni Wodnych, które zamierza zabiegać o wyasygnowanie na rzecz energetyki wodnej części środków z perspektywy finansowej 2022-27 Unii Europejskiej oraz z funduszu odbudowy gospodarki po pandemii COVID-2019. Pełen tekst oświadczenia pod auspicjami IHA dostępny jest tutaj (link)

  W dniu 23.04.2020 r. została zorganizowana przez International Hydropower Association (IHA) wideokonferencja  pod nazwą Miejsce zrównoważonej energetyki wodnej w świecie po pandemii” (oryg. Global Positioning of Sustainable Hydropower in a Post-Covid World).
  W konferencji wziął udział nasz kolega Tomasz Dudkiewicz  (członek zarządu TEW). Poniżej zamieszczamy jego autorską relację.

  W wideokonferencji brało udział około  30 osób, głównie przedstawicieli analogicznych do naszego towarzystw ze wszystkich kontynentów.

  Spotkanie rozpoczął i poprowadził Dyrektor Generalny IHA Eddie Rich. Program spotkania i poruszone tematy zostały przedstawione w formie prezentacji. (Pobierz prezentację)

  Towarzystwo Elektrowni Wodnych po wielu latach zdecydowało się odnowić swoją stronę internetową. Nowa wersja strony posiada wersję angielskojęzyczną i jest przystosowana do oglądania na tabletach i smartfonach.

  Utworzyliśmy też specjalną stronę dla naszej dorocznej konferencji HYDROFORUM. Prowadzi do niej link po lewej stronie.

   

  HYDROFORUM 2019 Sprawozdanie z IX Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej

   
  Przeszłość i dzień dzisiejszy
   
  Zainicjowane jeszcze na początku lat siedemdziesiatych ubiegłego stulecia konferencje naukowo-techniczne HYDROFORUM obejmowały przez wiele lat całą szeroko rozumiana tematykę wirnikowych maszyn hydraulicznych, w tym zagadnienia budowy i eksploatacji turbin wodnych, pomp i sprzęgiel hydrokinetycznych, a także badania zjawisk fizycznych zachodzących w maszynach i urządzeniach hydraulicznych - takich, jak kawitacja, czy uderzenia hydrauliczne.

   

  [Pełny tekst sprawozdania]

   

  Tu znajdziesz informacje o naszych działaniach

  Informacje o Zgromadzeniach Krajowych Towarzystwa Elektrowni Wodnych

  © 2024 TEW. All Rights Reserved.